lördag 30 december 2006

Update on Sharfik

This is what it looked like yesterday, when I just had started on it. I've now used two skeins of the wool mix yarn I'm using. I'm thinking about adding a fringe in a different colour. We'll see...

Så här såg det ut igår, knappt börjat på första nystanet. Nu har jag precis stickat upp det andra nystanet av det ullmixgarnet som jag valt till halsduken. Jag funderar på att ha fransar i en annan färg. Vi får se...

fredag 29 december 2006

Sharfik

I've started on Grumperina's Sharfik scarf. It's for my father. He didn't get anything knitted for Christmas. At least not from me, and that's an excuse good enough for me to start on something new. With this pattern I've learned to cable without an additional needle. I thought at first it was a risk of dropping stitches while doing "the switch" and you move the needle out of the stitches, but I didn't. It's really easy and I'm now converted and will never use double-pointed needles to cable ever again.

Jag har börjat att sticka Grumperinas Sharfik halsduk. Den är till min pappa. Han fick inget stickat i julklapp. I alla fall inte från mig, och det är en ursäkt god nog för mig att börja på något nytt. Med det här mönstret har jag lärt mig att sticka flätor utan att använda en extra sticka. Först trodde jag att det var svårt att hålla kvar maskorna när man gör själva switchen, men det var det inte. Busenkelt. Nu är jag omvänd och kommer aldrig mer att använda strumpstickor för att sticka flätor.

söndag 24 december 2006

My last knitted gift


I can now publish the last hat I made. This is how it turned out. It's for my sister Kim.

Nu kan jag visa bilderna på den allra sista stickade julklappen jag gjort. Så här ser den ut. Den är till min syster Kim.

fredag 22 december 2006

Pepparkakshus

The kids and I did this gingerbread house yesterday. I was thinking about making a Muminhus, but we settled for a normal house with Lilla My outside the door instead.

Det här pepparkakshuset gjorde barnen och jag igår. Jag tänkte göra ett Muminhus först, men det blev bara ett vanligt hus med en Lilla My utanför dörren.

torsdag 21 december 2006

Karate kid ?

Karate kid

What can I say. This is what the thief in Julkalendern looks like.

Vad ska man säga. Så här ser tjuven i Julkalensern ut.

Yet another Chrismas gift?I bought this beautiful Silk BabyAlpaca yarn . It feels like whipped cream, so fluffy and smooth. I started on a new hat, but it didn't work out, too big, so I ripped it up. Now, we'll see what it will be instead...

Jag köpte dessa underbara silke babyalpacanystan. De känns som vispad grädde, aldeles fluffiga och lena. Jag började sticka en mössa, men det funkade inte riktigt, det blev för stort, så jag repade upp allting. Nu får vi se om det blir något annat istället...

tisdag 19 december 2006

New hat done / Nya mössan klarThe new hat for my father-in-law is done. Not my best work, it's a bit large, for me at least, but perhaps it fits my father-in-law.

Den nya mössan till svärfar är klar. Inte det bästa jag gjort, den är lite stor, för mig i alla fall, men den kanske passar bra på min svärfar.

Another Christmas gift hat / En julklapps mössa till

My husband told my this Sunday that my father-in-law wanted a new hat for Christmas. One week before Christmas he tells me this! I did my best and started on a new one. This time in green wool.

Min man berättade för mig i söndags att min svärfar önskar sig en mössa i Julklapp. Han har tappat bort sin förra. En vecka innan jul berättar han detta! Jag gör mitt bästa och börjar på en ny mössa. Den här gången en i grön ull.

fredag 15 december 2006

It's getting closer...It's getting closer to Christmas. I feel like I haven't done any of the things I should have by now. Like Christmas gifts, candy (fudge, kola, knäck and marsipangrisar), decorating the house and - perhaps - cleaning it first. Not that I do that every year, but it is always my intension.
I see all these cute decorations everywere like Korknisse and Mini Christmas stocking ornament I wish I hade more time.

The picture is the month of December from a calender that my sister Kim made for 2006.

Julen närmar sig. Det känns som om jag inte har gjort något av allt som jag borde ha gjort vid den här tiden. Julklappar, julgodis (fudge, kola, knäck och marsipangrisar), julpynta och kanske till och med julstäda. Inte för att jag brukar hinna göra allt varje år, men det brukar vara planen jag har.
Jag ser alla dessa fina pynt överallt, som Korknisse och Mini Julstrumpan och jag önskar att jag hade mer tid.

Bilden är decemberbilden från en väggalmanacka som min syster Kim har gjort för år 2006.

torsdag 14 december 2006

Finished Not-So-Fetching hat
It's done! I've finished my mother's knitted gifts for this year. If she doesn't like them I know someone else who does. Now I will go back to the Fern sweater.

Det är klart! Nu har jag gjort klart min mammas stickade julkappar för i år. Om hon inte gillar dem vet jag någon annan som gör det. Nu får jag fortsätta med omlottröjan Fern.

onsdag 13 december 2006

Not-So-Fetching


Here is my attempt to knit a hat to match Fetching.

Här är mitt försök att sticka en mössa som matchar Fetching.

tisdag 12 december 2006

Gift / JulklappHere is my latest Fetching. It's a Christmas gift for my mother. I've told her not to sneak peek. I am thinking about knitting a hat in a similar pattern.

Här är min senaste Fetching. Det är en julklapp till min mamma. Jag har sagt till henne att hon inte får tjuvkika. Jag funderar på att sticka en mössa med liknande mönster.

Christmas on the way


I'm now knitting some secret Christmas projects.

Nu håller jag på att sticka hemliga julprojekt.

måndag 11 december 2006

Socks / sockor

Thought I should start knitting socks soon. I started on a Jaywalker, but got stuck on the heel. Now I've registered to Sockbyte at the StickaMera site.

Tänkte att jag skulle börja att sticka lite strumpor snart. Jag har börjat med en Jaywalker för ett tag sedan men fastnade på hälen. Nu har jag anmält mig till StickaMeras Sockbyte.