lördag 6 januari 2007

Finished Sharfik


Now it's done. I thought my dad needed a little bit more colour than just the gray. Now that his hair and beard being "a bit lighter" than it used to be. So I added a green fringe.

Nu är den klar. Jag tyckte att min pappa behövde lite mer färg än bara grått. Nu när hans hår och skägg är "lite ljusare" än vad de en gång var. Så jag gjorde gröna fransar.

1 kommentar:

Gunnar E sa...

Absolutely spiffing!
Just what an ageing daddy needs!
Thanks a Million!

Lots of Hugs,
Dad E