onsdag 10 januari 2007

New scarf on the way

I have started on a new scarf. It's Grumperina's (agian, she's a pattern genius) Shifting Sands scarf. I really have use of my newly learned skill of cableing without double-pointed needle.

Jag har börjat sticka en ny halsduk. Det är Grumperinas (ännu en gång, hon är ett mönstergeni) Shifting Sands. Nu har jag verkligen nytta av min nyinlärda förmåga att sticka flätor utan extrsticka.

Inga kommentarer: