fredag 12 januari 2007

Shifting Sands progress


It's a beautiful pattern I think, but it tends to curl up in the end.
Det är ett vackert mönster tycker jag, men den vill rulla ihop sig i början.

Inga kommentarer: