torsdag 8 februari 2007

Sock exchange exchange

This used to be my sockbyte (sock exchange) sock. It's a Garnstudio pattern. But it took me forever to knit one single inch. I kept coming up with excuses not to knit it, like the fake beret for example, so I decided to knit something less complicated.

Det här var det som skulle bli min sockbytestrumpa. Mönstret är från Garnstudion. Men det tog mig tusen år att sticka ett par ynkliga centimeter. Jag kom hela tiden på ursäkter för att inte sticka på dem, som till exempel mössbaskern, så nu har jag bestämt att mig för att sticka något lite mindre komplicerat.

This s the result. My very first sock. It's originally a sock for a man, Thuja from Knitty, but I made it a little smaller. A perfect pattern for a beginner. Easy to follow. Nice result. one more to go.

Så här blev det. Min allra första strumpa. Det är egentligen en herrstrumpa. Thuja från Knitty, men jag gjorde den lite mindre. perfekt mönster för en nybörjare. Lätt att följa. Trevligt resultat. Nu är det bara en kvar att sticka.

This is a more accurate colour.

Så här ser färgen ut i verkligheten.

1 kommentar:

Strumpstickan sa...

I am tagging you for '6 wierd things meme' today, see my blogg...